Kontakt

Vestecký puťák o.s.

Výkonný výbor

Předseda - Jiří Löffler Tel: +420 608 202 815

Místopřed. -Jaroslav Črený

Jednatel - Martin Šimůnek

Hospodář -Jaroslav Bureš

Technik -Jaroslav Janata ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Revizní komise

Zdeněk Němec

Jaroslav Janata